Валутни Курсове на БНБ Валидни за Днес

Курсовете са предоставени от Българска Народна Банка

Виждате част от официалната страница на Българската Народна Банка, където всеки работен ден се публикуват курсовете валидни за съответния ден.

Страницата може да посетите и като последвате следната връзка:

http://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StExchangeRates/StERForeignCurrencies/index.htm

Метод за Изчисление на Обменните курсове на Чуждестранните Валути

Валутните курсове се изчисляват основавайки се на фиксирания курс на лева и еврото (EUR /BGN = 1 Евро / Български лев = 1,95587199 )

За източник се използват валутните курсове на Еврото спрямо същите чуждестранни валути, публикувани от Европейксата Централна Банка, валидни за съответния ден.

До 16:00 часа българско време на интернет страницата си БНБ публикува обменните курсове на злато и чуждестранни валути, валидни за работния ден. Ако липсват нови обменни курсове към 16:00 часа, публикуваните курсове предишния работен ден се приемат за валидни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.