Какво е пазарен гап? Видове гап и как да ги търгувате

Сигурно това ви се е случвало и преди – отваряте ценова графика на любимия си финансов инструмент и всичко изглежда в реда на нещата… докато изведнъж не се натъквате на видима “пропаст”! В света на търговията, тази пропаст се нарича “гап”.

Използвани разумно,гаповете могат да открият нови хоризонти както пред неопитни трейдъри, така и пред професионалисти. В тази статия ще разгледаме какво е гап, какви разновидности съществуват, какви са причините за тяхната поява и някои начини да ги търгувате.

Какво предизвиква появата на пазарен гап?

Гапът, буквално преведен от английски като “празно пространство” или “пропаст”, е рязък скок или спад в цената на даден финансов инструмент в период, когато той не се търгува. Именно това рязко изменение в цената образува своеобразна “дупка” в котировките между нивата на отваряне и затваряне на инструмента.

Погледнат през призмата на техническия анализ, на ценовата графика гапът е изобразен като зона, в която японските свещи са разделени помежду си от незапълнено пространство – сигнал, че пазарът е отворил на различна цена от тази на затваряне.

Сред обичайните причини за появата на гапове на пазарите са:

  • Часовете на отваряне и затваряне на пазарите
  • Нарушение в баланса между търсенето и предлагането на пазара
  • Важни събития (войни, резултати от президентски избори, пускане на многоочакван продукт на пазара, смяна на главен изпълнителен директор и т.н.)

В зависимост от посоката на ценовото движение, различаваме два вида гап: възходящ и низходящ. Когато цената на отваряне е по-ниска от най-ниската достигната стойност от предходния ден, имаме низходящ (мечи) гап, както е изобразено по-долу.

Низходящ гап на Gamestop (29.01 – 05.02.2021) | Източник: Deltastock

В обратния случай – когато цената на откриване е по-висока от най-високата цена за предходния ден, наблюдаване възходящ (бичи) гап, както е показано по-долу.

Възходящ гап на Gamestop (06.05 – 26.05.2021) | Източник: Deltastock

Кога един гап бива “запълнен”?

Един гап се счита за запълнен, когато цената на инструмента се завърне към нивото отпреди появата на гапа, независимо дали то се явява опашката или тялото на свещта.

Тук е важно да се подчертае, че гап може да се наблюдава само при графики с японски свещи и бар графики, но не и при линейните графики, тъй като последните просто свързват финалните цени на затваряне на даден актив.

Видове пазарен гап

В зависимост от пазарните условия, различаваме четири подвида пазарен гап:

  • Обикновен гап (common gap)
  • Гап с пробив (breakaway gap)
  • Гап с продължаване на тренда (continuation gap)
  • Гап на изтощението (exhaustion gap)

Обикновен гап

Както подсказва и името, това е най-често срещаният вид гап и представлява неголяма ценова разлика, която често бива запълнена от ценовото движение на инструмента. Тук краткосрочни стратегии за търговия имат най-големи шансове за успех.

Гап с пробив

Гапът с пробив обикновено предвещава появата на нов тренд и се изразява в отклонението на даден актив от установената към момента ценова фигура. Тук трейдърите обикновено заемат дълга позиция при възходящ гап и къса позиция при низходящ гап.

Гап с продължаване на тренда

Това е по-рядко срещан гап, който сигнализира на участниците на пазара, че установеният към момента тренд (бичи или мечи) ще се задържи. Тези гапове често са породени от важни икономически новини или събития. От гапа с продължаване на тренда най-често се възползват трейдъри, които искат с възможно най-голяма точност да предвидят накъде ще се придвижи пазарът, преди да отворят позиция в дадения инструмент.

Гап на изтощението

На пръв поглед подобен на гапа с продължаване на тренда, при този вид гап пазарът (бичи или мечи) прави последен опит за достигане на нови върхове или дъна, преди рязко да обърне посоката си на движение. Поради тази причина, когато видят този гап, по-опитните трейдъри често заемат противоположната позиция, тъй като знаят, че е въпрос на време трендът да поеме в обратната посока.

Някои стратегии за търговия на пазарен гап

Свиване на гапа

Свиване на гапа се получава, когато даден гап се запълни в рамките на търговския ден.

Пример: акциите на дадена компания отварят на по-висока цена от цената на затваряне поради току-що публикувания положителен финансов доклад. С напредването на деня, обаче, трейдърите се натъкват на информация, която не им допада особено и започват да продават акциите си. В даден момент акциите достигат цената си на затваряне от предходния ден и така гапът се запълва.

От свиването на гапа се възползват най-вече опитни трейдъри, тъй като подобно събитие е най-често причинено от прибързаните действия на по-неопитни трейдъри, водени от страха си да не изпуснат новооткрилата се примамлива възможност.

Предвиждане на гапа

Ако заключението от технически или фундаментален анализ е, че на следващия ден е силно вероятно да се появи гап, то би било добра идея да се вслушате в него, единствено ако тези анализи са подкрепени от факти и обстойно проучване. Например, ако сте добре запознати с продуктите на дадена компания и начина ѝ на действие, то бихте могли по-лесно да предвидите появата на гап на пазара вследствие на последния им тримесечен им доклад, преди той дори да бъде публикуван.

Използване на индикатори

Трейдърите могат да използват инструменти за технически анализ (накратко индикатори), като например Експоненциална пълзяща средна (Exponential Moving Average) или Индекс на относителната сила (RSI), с цел да взимат по-информирани решения и да намалят рисковете. Например, RSI сигнал за свръхкупен пазар би могъл да ви помогне своевременно да отворите къса позиция след поява на гап на изтощението.

Какво трябва да знаете преди да търгувате гапове

Успешната търговия на пазарни гапове преди всичко разчита на правилното разпознаване на вида гап, който желаете да търгувате. Така например, продължителен гап би удължил тренда на пазара, докато гап на изтощението би го обърнал, затова е от изключително значение да подберете правилната стратегия за търговия спрямо конкретната ситуация.

Друго правило, което е хубаво да знаете е, че всеки един гап се запълва без прекъсване, тъй като често по време на запълването на пазарния гап все още няма ясно изразени нива на подкрепа или съпротива.

Помислете и каква би могла да бъде причината за създаването на гапа – дело на неопитни трейдъри ли е или на професионалисти? Начинаещите често са припряни в действията си, което обикновено води до гап на изтощението, в който случай вие бихте могли да изчакате цената да обърне посоката си преди да се включите на пазара.

Не на последно място, винаги помнете, че търговията на гапове е свързана с висок риск от загуба на средствата ви, поради което е препоръчително да сте добре запознати с всички основни принципи на търговията, да използвате стоп загуба (stop loss) нареждания , и да следвате ясни правила за влизане и излизане от пазарите, с цел да сведете рисковете до минимум.

Заключение

Пазарните гапове се ползват с широка популярност, тъй като играят съществена роля при изготвянето на технически анализи. Освен това, те дават ясна представа за текущото състояние на финансовите пазари – информация, която може да бъде от полза при търсенето на нови възможности за търговия. За да се случи последното, обаче, е от решаващо значение да умеете правилно да разпознавате гаповете – в противен случай е твърде вероятно да приложите грешната стратегия и да не получите желания резултат.Статията е написана от Ивайло Чаушев – главен пазарен анализатор в „Делтасток“ АД. Специалист с богат опит в търговията на световните пазари, днес Ивайло е чест гост-коментатор във Investor.bg, Bloomberg TV Bulgaria и други водещи финансови медии в страната.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.