Кои са основните фактори, влияещи на форекс пазара?

Форекс пазарът е най-големият и популярен пазар на финансови инструменти и обемът му продължава да расте. Според Тригодишното проучване на централните банки на пазарите на форекс и нерегулираните деривативи през 2019 година, публикувано от Банката за международен сетълмент, всеки ден на форекс пазара се търгуват валути на стойност от средно $6.6 трилиона, към април 2019. За сравнение, данните на същото проучване за 2016 година показват, че средният дневен оборот е бил $5.1 трилиона.

 

Причините за популярността на форекс пазара са много. Той е силно ликвиден и работи 24 часа в денонощието, пет дни в седмицата, за разлика от пазарите на другите финансови инструменти, които имат фиксирани часове за търговия. Освен това, форекс пазарът привлича много участници, защото е по-леснодостъпен за непрофесионалните трейдъри с по-скромни финансови възможности и може да се търгува на марджин, което дава възможността да се отварят позиции на стойност, надхвърляща наличността по сметката за търговия на даден клиент.

 

Както и при другите финансови инструменти, обаче, печалбата от търговията с форекс не е гарантирана и всеки трейдър трябва да е запознат с основните фактори, влияещи на котировките на валутите и да ги следи внимателно, за да си изгради подходяща стратегия.

 

В тази статия сме подбрали най-фундаменталните показатели, които могат да ви дадат насоки за евентуални промени в котировките на валутите и валутните двойки, които искате да търгувате. Както ще забележите, повечето от тези фактори са взаимосвързани и промяната в някой от тях се отразява и на останалите.

 

Основен лихвен процент

 

Основният лихвен процент на централните банки е сред най-важните елементи, които оказват влияние върху стойността на валутата на дадена държава. Обикновено решението за промяна в основния лихвен процент, дори и минимална, води до забележим ръст или спад в цената на съответната валута, тъй като е продиктувано от наблюденията и очакванията на централната банка за развитието на икономиката на държавата. Лихвеният процент се преразглежда периодично, като за водещи икономики като Еврозоната, САЩ и Великобритания, това обичайно се случва на всеки три месеца , но не е задължително да бъде променян всеки път. Трябва да се има предвид също, че основният лихвен процент може да се променя и по време на голям спад в растежа на икономиката или очаквано голямо покачване в нивата на инфлацията, над целта, поставена от съответната централна банка.

 

Инфлация

 

Една от целите на централните банки при промяната на основния лихвен процент е да контролират инфлацията. Ако тя е прекалено висока или прекалено ниска, трезорът се намесва с промяна на лихвения процент, за да се опита да регулира ръста или спада на икономиката. Когато преценят, че цените растат прекалено бързо, централните банки обикновено вдигат лихвения процент, за да оскъпят заемите и да забавят леко икономиката. Съответно, инфлацията също има ефект върху стойността на валутата. Добър индикатор за инфлацията е индексът на потребителските цени (Consumer Price Index – CPI), който се публикува всеки месец от съответните статистически агенции.

 

Търговски баланс

 

Търговският баланс – съотношението между общите стойности на вноса и износа на стоки и услуги на дадена държава – е друг важен индикатор, влияещ на стойността на нейната валута. Когато стойността на износа на дадена държава надхвърля тази на вноса, търсенето на нейната валута нараства и, съответно, цената ѝ се покачва. Ако съотношението е в полза на вноса, т.е. има дефицит в търговския баланс, съответната валута ще се обезцени. Мнозина считат търговския баланс за добър индикатор за състоянието на икономиката на страната и, съответно, за движението на основния лихвен процент и инфлацията.

 

Правителствени решения и политическа стабилност

 

Напълно логично, решенията на управниците на дадена държава обичайно влияят върху икономиката и стойността на валутата ѝ. И въпреки че в повечето развити държави  основният лихвен процент се определя от (сравнително) политически независим орган като централната банка, правителствата, чрез своите политики, също имат немалко въздействие. Например, решението да се съкратят публичните разходи, за да се изплати държавен дълг може да забави икономиката, докато решението за увеличение на разходите и правителствените стимули би повишило потребителските цени и инфлацията и би ускорило ръста на икономиката, увеличавайки паричната маса в обращение.

 

Политическата стабилност също влияе върху стойността на валутата на съответната държава. Спокойната политическа обстановка и предвидимите политики привличат чуждестранните инвеститори, а това от своя страна укрепва стойността на местната валута.

 

 

Спекулации на форекс пазара

 

Бидейки финансовия пазар с най-много участници, форекс пазарът е особено привлекателен за спекулативни търговци, които търсят големи и бързи печалби. И въпреки че делът на непрофесионалните трейдъри с по-скромни инвестиционни възможности е относително голям, най-съществената част от обемите се търгуват от сериозни институционални инвеститори, които също се възползват от възможността за спекулативни сделки. Поради това ежедневният технически анализ е също толкова важен, колкото и фактори и елементи на фундаменталния анализ като лихвен процент, инфлация, търговски баланс и политическа стабилност , които обикновено дават малко по-дългосрочна прогноза за движението на котировките.

 

Поради тази причина”Делтасток” – инвестиционен посредник, предлагащ търговия със CFD върху валутни двойки, публикува икономически календари с предстоящи събития, които могат да повлияят на валутните двойки, информация за основния лихвен процент на по-големите икономики и други важни индикатори, както и ежедневен технически анализ на някои от най-популярните инструменти. Компанията предлага на сайта си и други безплатни ресурси и обучения, които са свободно достъпни за всеки, който би искал да научи повече за търговията с форекс.

Статията е написана от Ивайло Чаушев – главен пазарен анализатор в „Делтасток“ АД. Специалист с богат опит в търговията на световните пазари, днес Ивайло е чест гост-коментатор във Investor.bg, Bloomberg TV Bulgaria и други водещи финансови медии в страната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.