Кратки Сведения за Основните Понятия във Форекс и Борсовата Търговия

При всяко ново начинание човек се сблъсква с нови термини, сякаш учи нов език, което до някаква степен е така – във всяка област има определен „жаргон”, с който специалистите се разбират. Колкото и страшно да звучи Форекс пазар, валутна търговия или forex market – всичко това значи едно и също нещо и не е кой знае какво.

Разбира се, ще е нужно определено време да навлезете във валутния пазар, преди да започнете да правите сделки, но в никакъв случай не стоите на едно място – напротив вие градите стабилни основи на бъдещият ви финансов успех! Ето някои основни понятия, които трябва да знаете:

Forex – Съкращение на Foreign Exchange (валутен пазар).

Спред – Разликата между котировките курс купува и курс продава (печалбата на вашия брокер)

Валутен суап (Currency Swap) – Едновременната покупка и продажба на едно и също количество две различни валути с различни вальори. Разликата в лихвените проценти в отделните валути се отразява в различни валутни курсове за спот и форуърд транзакциите.

Базова Валута – Валутата, спрямо която се котира другата валута от определена валутна двойка.

Бик (Bull) – Играч, който счита, че цената на даден финансов инструмент ще се повиши.

Мечка (Bear) – Играч, който счита, че цената на даден финансов инструмент ще се понижи.

Пипс (Pip) – Най кратко казано това е минималното изменение на цената, представлява изменение с 0.0001 при основните валутни двойки.

Марджин – Гаранционна сума предоставена от клиента при откриването на сметката си, която служи за гаранция на открити позиции и позволява търгуването със средства многократно вложената сума.

Това са най-основните понятия които се ползват при Търговията на Финансовите Пазари. Скоро ще бъдат публикувани още понятия.

Ако не намерихте това което търсите, се свържете с нас и ще разясним конкретни термини, които ви интересуват.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.