Фундаментален анализ

Валутният пазар разчита на две основни форми на анализ – фундаментален и технически анализ . В тази статия ще ви запознаем с основите на фундаменталния анализ.

Най-общо казано фундаменталния анализ се основава на икономическите новини в момента, за разлика от техническия, където решенията на трейдърите се базират на графики представящи миналото.

Индикатори са новини, данни, изказвания на важни личности, доклади, представящи развитието на определена страна в икономически план. Индикаторите се публикуват в определено време от правителството или частни организации. Въз основа на фундаменталните индикатори вие решавате дали състоянието на определена държава се подобрява или не, съответно и в каква посока ще върви валутата й.

Ето няколко основни фундаментални индикатори следени от брокерите:

Брутен Вътрешен Продукт – възприет като най-общия измерител на икономиката, БВП представлява пазарната стойност на всички услуги и стоки произведени от една държава(независимо от националността на фирмата) за период от 1 година или 3 месеца. Представя се чрез три форми (доклада) – предварителна, финална и поправка.

Доклад за заетостта (Employment Report) – това е един от най-важните икономически показатели в САЩ. Показателят покрива 9 категории и дава широк поглед върху икономиката. Обикновено се публикува в първия петък на месеца. Основни компоненти: Равнище на безработицата (Процентът на гражданите, търсещи си работа), Заетост на Пълен Работен Ден, Средна доходност на работен час (Разлика между средната почасова надница за два последователни месеца)

Продажби на Дребно – Представлява общия приход от всички запаси на стоки на дребно в дадена страна. Докладът се ползва за да се определи общите потребителски разходи. Публикува се ежемесечно.

Индекс на потребителски цени – Промяната на цените на потребителските стоки сред над 200 категории продукти и услуги.

Индустриално производство – Това е измерителят на продукцията, произведена в предприятията (заводи, мини и компании). Също измерва производствения капацитет на предприятията.

Съществуват още много индикатори като: Продажби на автомобили, Търговски баланс, Бежова книга, Синя книга, Разходи за строителство, Строеж на нови жилища, Поръчки на трайни стоки, Манифактурни поръчки и производствени запаси и т.н

За да сте успешен трейдър е добре да включите в стратегията си някои от фундаменталните индикатори, или поне да се съобразявате с тях. Следенето на икономическия календар ще ви даде отговор на резките движения в пазара

Разбира се не трябва да реагирате прекалено бързо на новините, защото в много случаи пазара реагира точно обратното на очакванията, за което винаги трябва да имате едно на ум.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.