Какво е стоп лос и как да го използвате?

За да търгувате или инвестирате успешно, ви трябва план. А когато нещата задължително се объркат, ви трябва и спасителен пояс. Запознайте се със стоп нареждането, по-известно като “стоп лос поръчка” – един от най-често използваните инструменти за контрол на риска на пазарите.

В следващите редове ще научите повече за това какво е стоп лос нареждане, какви разновидности съществуват, и как можете да го използвате в своя полза, за да излезете с възможно най-малко щети от губеща сделка.

Какво е стоп лос (stop loss) нареждане?

Най-просто казано, стоп лос нареждането представлява отложена във времето автоматична команда, която сигнализира на платформата за търговия да купи или продаде даден актив след като той премине определената от вас цена. Както можете да се досетите, този тип нареждания е създаден с цел да се ограничат загубите на трейдърите вследствие на неочаквано висока волатилност на пазарите.

Хубаво е да отбележим, че, стоп лосът може да се прилага успешно както при заемането на дълги позиции (по-често срещания вариант), така и при къси позиции. В зависимост от приложената стратегия, разпознаваме три основни вида стоп лос:

  • Статично стоп лос нареждане (stop loss order): този стоп лос се поставя върху определена цена и остава непроменен, докато сделката не достигне фиксираната цена. В зависимост от приложената от вас стратегия, тук различаваме два подвида статичен стоп лос:

а) Стоп “купува” (buy stop)

Използва се когато очаквате цената на даден инструмент да продължи да се покачва след достигане на определено ниво и представлява отложено във времето нареждане за покупка, подадено над пазарната цена.

б) Стоп “продава” (sell stop)

Използва се когато очаквате цената на даден инструмент да продължи да се понижава след спад до определено ниво. Представлява отложено във времето нареждане за продажба, подадено под пазарната цена.

  • Плаващо стоп лос нареждане (trailing stop order): вместо да се поставя върху конкретна сума, този тип нареждане може да бъде зададено да се активира след като цената достигне определен процент от общата стойност на актива. Нареждането се поставя под пазарната цена на финансовия инструмент.
  • Стоп лимит нареждане (stop limit order): При достигане на предварително зададената сума, стоп лимит нареждането се задейства и превръща в лимит нареждане – вид нареждане, което, за разлика от стоп нареждането, е видимо за вашия брокер и го инструктира кога да купи или продаде инструмента вместо вас. Предимството на лимит пред стоп нареждането е, че то може да се изпълни на желаната или по-добра цена, докато стоп нареждането не е видимо за брокера и може да се изпълни на желаната или на по-лоша цена.

Как правилно да поставите вашето стоп лос нареждане

  • Изградете си ясна стратегия за търговия: поставете си нива на влизане и излизане на пазара, методи за контрол на риска и определете как ще излизате от печеливши сделки. Всичко това ще ви помогне по-добре да прецените къде да сложите стоп лос нареждане, тъй като ще бъдете ръководени от конкретен план.
  • Определете посоката на тренда: използвайте лесни стоп лос стратегии, в които цената да се движи в желаната от вас посока, но да имате мигновен път за бягство и да ограничите загубите си, ако вятърът обърне посоката си.
  • Никога не поставяйте стоп нареждането си на произволен принцип – това решение винаги следва да бъде вземано въз основа на вашия практически опит на търгувания от вас пазар. Добри стоп лос нива са тези, които ви позволяват гъвкавост в търговията, но ви дават и възможност лесно да излезете от пазара, ако той тръгне срещу вас.

Заключение

Стоп лос нареждането е един от най-популярните инструменти за контрол на риска на пазара и лежи в основата на безчет стратегии за търговия. Сред предимствата на стоп лоса се открояват:

  • Повече увереност: един от основните козове на стоп нарежданията е, че те ви носят спокойствие, тъй като знаете, че инвестициите са ви защитени, дори когато нямате възможност денонощно да седите пред компютърния екран.
  • Изход от напечени ситуации: едва ли има трейдър, който да не е държал губеща позиция до последно с надеждата, че пазарът ще обърне “всеки момент”. Стоп лосът ви позволява да излезете от неизгодна позиция с по-малко загуби и ви дава възможността да яхнете следващия пазарен тренд.
  • Желязно самообладание: стоп нарежданията ви учат да гледате безпристрастно както на печалбите, така и на загубите и по този начин не позволявате на емоциите да надделеят и да ви предадат в ключов за търговията момент.

Разбира се, стоп нарежданията си имат и своите недостатъци. Така например, те могат да се задействат от резки движения на пазарите, невинаги се изпълняват на зададената от вас цена, и изискват немалко опит за да бъдат правилно прилагани.

Въпреки това, стоп нарежданията си остават задължителен инструмент в арсенала на всеки трейдър, така че колкото повече време инвестирате в тяхното изучаване, толкова по-големи биха могли да бъдат шансовете да избегнете съкрушителна загуба в трейдърската си кариера.Статията е написана от Ивайло Чаушев – главен пазарен анализатор в „Делтасток“ АД. Специалист с богат опит в търговията на световните пазари, днес Ивайло е чест гост-коментатор във Investor.bg, Bloomberg TV Bulgaria и други водещи финансови медии в страната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.