Технически Анализ

Форекс пазара разчита на две основни форми на анализ: технически анализ и фундаментален анализ. В тази статия ще разгледаме основите на техническия анализ.

Казано на кратко техническия анализ се обръща към миналото (с помощта на графика) с цел прогнозиране движението на цените. Техническия анализ търси закономерност в случващото се на пазара.

Техническия анализ отчита изменението на три пазарни фактора: изменението на цената (това е най-съществената част от анализа), обема на пазара и обема на отворените позиции – тези два фактора се използват за потвърждение на движението на цените.

Техническите анализатори изхождат от следните твърдения:

Историята се повтаря – Въз основа на предишни събития и съответните тогавашни реакции се прогнозира изхода от същата или подобна ситуация в момента.

Например ако графиката на цената образува определена фигура, за техническия анализатор тази фигура е сигнал за действие. Действието му се обосновава, че в миналото при образуването на тази фигура, многократно е последвало едно и също движение на цените, което му дава основание да смята, че е много вероятно и този път това да се случи.

Движението на пазара взема под внимание всички фактори – Всеки фактор оказващ влияние на цената е предварително взет под внимание и съответно отразен на графиката.

Цените се движат целенасочено – Техническите анализатори смятат че движението на цените е подчинено на тенденции. От това следва, че действащата тенденция по всяка вероятност ще се развива и за в бъдеще. Второто следствие, е че сегашното движение на цените ще се развива до тогава докато не започне обратно.

От тук идва и популярната сентенция, че движението на цената е по вероятно да се запази, както и съветите на всички учители „никога не играйте срещу тренда”.

По-голямата част от трейдърите разчитат на техническия анализ – разбира се за успешна стратегия трябва да балансирате и с фундаменталните фактори.

Технически индикатори

Технически индикатор представлява резултат от математически изчисления на основание ценови показател и/или обем на пазара. Получените стойности се използват за прогнозиране на бъдещи движения на пазара.

Разработени са много индикатори, с по-известни от които сте запознати (ако сте играли на форекс пазара или имате демо сметка), а именно: Плъзгащи се средни (MACD), Momentum, Експоненциална пълзяща се средна (EMA), Relative Strenght Index (RSI), Стохастичен осцилатор (Stochastic Oscillator) и т.н

Всеки технически анализатор определя на кои индикатори да се доверява и съставя своята стратегия, като включва избраните от него. Когато сигналите на неговите индикатори не си противоречат един с друг той открива позицията си.

За да изберете правилните индикатори, трябва да се запознаете с какви данни работи всеки от тях.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.